Digital Signage

EĞİTİMDE 21. YÜZYIL TEKNOLOJİSİ

Eğitimin hayatımızdaki anlamı ve yeri kuşku götürmez bir gerçektir. Albert Einstein’ın da söz ettiği gibi “Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” Teknolojinin gelişmesi sayesinde köklü değişikler meydana gelmiştir. 21.Yüzyıl teknolojisi sayesinde hayatımıza yeni bir kavram daha eklendi…
DashMon
Nisan 22, 2019